Pravila privatnosti

 
I. Opći podaci
Fridrih d.o.o., Franjčevićeva 35, Dumovec, Sesvetski Kraljevec, OIB 02186824032 (u daljnjem tekstu: “Fridrih“) je vlasnik web stranice www.samp-kompost.hr.
Kako bismo informirali Korisnike o načinima prikupljanja, obradi i zaštiti osobnih podataka, donijeta su ova Pravila privatnosti.

II. Zaštita osobnih podataka
Fridrih brine se o Vašoj privatnosti i zaštiti osobnih podataka te obrađuje Vaše osobne podatke sukladno Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: GDPR regulativa).
U smislu ovih Pravila privatnosti, fizičke osobe čiji se podaci obrađuju („ispitanici“ u smislu GDPR-a) naznačeni su kao Korisnici, a Fridrih kao Voditelj obrade.
Fridrih obrađuje podatke korisnika posvećujući pažnju načelima obrade osobnih podataka:
Zakonitost, poštenost i transparentnost obrade, ograničavanje svrhe, smanjenje količine podataka, točnost, ograničenje pohrane, cjelovitost i povjerljivost te pouzdanost, sve u skladu sa GDPR regulativom.
Pravila privatnosti sadrže i izjavu o povjerljivosti kojom se Fridrih d.o.o. obvezuje da će sukladno Uredbi EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.
Prilikom posjeta ovim stranicama osobni podaci Korisnika ostaju tajni, osim ako ih Korisnik ne želi dobrovoljno otkriti. Drugim stranama nećemo otkrivati, prodavati ni prenositi podatke koje smo primili (osim u slučajevima propisanim Uredbom).

III. Koje osobne podatke korisnika prikupljamo
Fridrih obrađuje osobne podatke korisnika (ispitanika) koji pristupaju i koriste našu web-stranicu www.samp-kompost.hr kao i osoba koje koriste uslugu slanja upita koja je dostupna putem iste web stranice. Osobni podaci Korisnika koji se obrađuju prikupljaju se u pravilu od samih Korisnika.

Osobne podatke prikupljamo:
1. Prilikom korištenja odnosno posjete web stranice od strane Korisnika (točka III.)
2. Prilikom korištenja usluge slanja upita odnosno ostvarivanjem kontakta s Korisnikom (točka IV.)
3. Prilikom ostvarenja poslovne suradnje (točka V.)

IV. Korištenje stranice www.samp-kompost.hr
Kad Korisnici posjete našu web stranicu, Fridrih automatski putem svojih internetskih servera ili „kolačića“ prikuplja podatke i statističke informacije.
Podaci koji se ovim putem prikupljaju su:
1. informacije o najposjećenijim stranicama i poveznicama,
2. podaci o vremenu provedenom na web stranici,
3. podaci o najtraženijim ključnim riječima,
4. podaci o pretraživačima.
Navedeni podaci prikupljaju se u svrhu prilagodbe naše web stranice potrebama naših posjetitelja i korisnika.

U svrhu prikupljanja podataka Fridrih koristi: Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel i Google Tag Manager.

Upotreba kolačića – engl. cookies

Kolačić je mala tekstualna datoteka koju web stranica pohranjuje na Vašem računalu ili bilo kojem drugom uređaju. Koristimo kolačiće da vam omogućimo bolje korisničko iskustvo s obzirom na to da oni služe za pamćenje određenih postavki stranice (tzv. first-party cookies) kako bi web stranica normalno radila. Koristimo i kolačiće trećih strana poput Facebooka i Googlea za praćenje aktivnosti posjetitelja naše web stranice. Kada je riječ o kolačićima trećih strana, koristimo Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel i Google Tag Manager.
Za više informacija o kolačićima, načinu na koji su postavljeni, kako njima upravljati i kako ih obrisati, posjetite www.allaboutcookies.org.

Kako onemogućiti upotrebu kolačića?
Možete ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće s ove web stranice u bilo kojem trenutku promjenom konfiguracije svog preglednika. Za detalje o konfiguraciji kolačića u Vašem pregledniku, molimo pogledajte izbornik „Pomoć“ u samom pregledniku. Ako općenito želite više znati o kolačićima i kako funkcioniraju, možete se informirati na www.allaboutcookies.org.

V. Korištenja usluge slanja upita odnosno ostvarivanje kontakta
Putem web stranice Fridrih omogućuje svojim Korisnicima ostvarivanje kontakta slanjem upita na sljedeći način:
1. putem telefona na 01/204-61-99
2. putem e-maila na info@fridrih.hr
Ako nas kontaktirate na jedan od gore navedenih načina, moguće je da ćemo, na temelju Vašeg upita koji predstavlja Vašu privolu, na temelju našeg legitimnog interesa, obrađivati Vaše osobne podatke kako bismo:
• odgovorili na Vaš upit
• obradili potencijalnu reklamaciju i poduzeli potrebne radnje
• dali Vam informacije o našim proizvodima, uslugama ili nagradnim igrama.
U navedene svrhe obrađujemo Vaše osobne podatke koje nam tom prilikom sami pružite, a to su:
1. Vaše ime i prezime,
2. broj telefona,
3. adresa,
4. e-mail,
5. datum upita i priroda upita.
Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka zavisno je o prirodi Vašeg upita koji obrađujemo dok za to postoji svrha.

VI. Poslovna suradnja s Fridrihom
Ako ste naš poslovni partner ili ste s nama u kakvom drugom ugovornom odnosu, obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nam nužni u svrhu sklapanja, provedbe i izvršenja naših ugovornih obveza. Fridrih surađuje u većini slučajeva s poslovnim subjektima te samo u manjem opsegu obrađuje osobne podatke fizičkih osoba, a koji mogu uključivati osobne podatke. U slučaju obrade osobnih podataka prilikom ostvarenja poslovne suradnje obrađivati će se sljedeći osobni podaci:
1. ime i prezime,
2. adresa,
3. OIB-a
4. Podaci o kontaktu (telefon, e-mail, adresa)
5. Ime tvrtke odnosno poslovne organizacije
6. Funkcija unutar tvrtke/organizacije.
Navedeni osobni podaci se obrađuju u svrhu realizacije poslovnog odnosa budući da su isti nužan preduvjet ostvarenja poslovne suradnje. U ovom slučaju, osobne podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja poslovne suradnje, kao i nakon njezinog prestanka u onom razdoblju koje nalažu naše zakonske obveze.

VII. Kako i s kim dijelimo Vaše osobne podatke
Osobne podatke Korisnika možemo dijeliti sa sljedećim vrstama primatelja:
a) sa Izvršiteljima obrade osobnih podataka prilikom pružanja usluga obrade podataka, poput, ali ne ograničavajući se na obradu plaćanja, financijske savjetodavne usluge, IT podrška i sl. Ovi su pružatelji usluga, sukladno uređenim ugovornim odnosima u svrhu zaštite osobnih podataka, obvezni koristiti podatke koji su im povjereni isključivo u skladu s našim smjernicama i strogo za svrhu koju smo ugovorili te su također obveznici primjene Zakona i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
b) sa državnim tijelima na njihov zahtjev radi zadovoljenja obveze propisane pozitivnim pravnim propisima;
c) s bilo kojom drugom osobom isključivo uz izričitu privolu o tome.

Osim ako nije drugačije navedeno u ovim Pravilima privatnosti ili ako Korisnik nije dao svoj izričiti, nedvosmisleni i informirani pristanak, Fridrih ni pod kojim uvjetima ne prodaje, trguje, iznajmljuje ili na bilo koji drugi način dijeli prikupljene osobne podatke Korisnika.

VIII. Kako štitimo osobne podatke korisnika
U svrhu zaštite Vaših podataka, Fridrih koristi tehničke i organizacijske sigurnosne mehanizme koji onemogućuju trećim stranama neovlašten pristup osobnim podacima. Svaki Vaš osobni podatak biti će enkriptiran putem algoritama kako bi se osigurala sigurnost naše stranice te spriječila zloupotreba podataka. Vaše osobne podatke spremamo isključivo u elektroničkom obliku koristeći mehanizme koji će osigurati maksimalnu zaštitu vaših osobnih podataka.
Osobne podatke, osim putem tehničkim i organizacijskih mehanizama, štitimo pružanjem visoke razine fizičke zaštite osobnih podataka putem fizičke kontrole pristupa našim podatkovnim centrima i ograničavanjem ovlaštenja za pristup osobnim podacima.

IX. Prava korisnika
Prava Korisnika U svakom trenutku možete:
• zatražiti pristup svojim osobnim podacima i zatražiti ažuriranje osobnih podataka
• tražiti da Vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo Vaše podatke
• primiti osobne podatke o Vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te, gdje je to tehnički moguće, da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada Vaših podataka temelji na Vašoj privoli i provodi se na automatizirani način
• zatražiti brisanje osobnih podataka korisnika. Budući da korisnici mogu zatražiti brisanje samo svojih osobnih podataka, radi zaštite korisnika možemo Vas zatražiti provjeru identiteta prije provođenja zahtjeva
• u slučajevima gdje se obrada temelji na privoli, povući svoju privolu s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije njezina povlačenja
• zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka
• dati prigovor na svaku obradu koja se temelji na našem legitimnom interesu, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka.

X. Ostvarenje prava Korisnika
U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva vezano uz obradu Vaših osobnih podataka i ostvarenje prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem e-maila: info@fridrih.hr

Ako sumnjate na povredu vezano uz zaštitu Vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

XI. Ograničenje odgovornosti
Iako se držimo svih traženih smjernica zakonske i druge regulative s ciljem sprečavanja neovlaštenog otkrivanja vaših osobnih podataka, ne možemo garantirati kako neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće baš nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila privatnosti. Stoga do najveće mjere koje dopuštaju zakoni Republike Hrvatske, isključujemo odgovornost za eventualnu štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem Vaših osobnih podataka.
U slučaju da naša web stranica sadrži poveznice na druge web stranice, predlažemo Vam da provjerite njihova pravila privatnosti. Fridrih njima ne upravlja i za njih nije odgovoran.

XII. Promjene ovih Pravila privatnosti
U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

Ova pravila privatnosti su zadnji put izmijenjena 28.4.2021. godine.